مدیر عامل: داود نعمتی

info@enjilshop.com

021-88806675

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، طبقه زیر همکف، واحد 508